REFERENCJE

Podczas wieloletniej współpracy z Practum Consulting w zakresie kompleksowej obsługi public relations zawsze mogliśmy liczyć na profesjonalne wsparcie i zaangażowanie ze strony tej agencji. Konsultanci Practum służyli nam strategicznym doradztwem dotyczącym naszej działalności i prowadzenia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej - w stosunku do mediów i innych grup docelowych. Strategie oraz kampanie przygotowywane, a następnie realizowane przez konsultantów Practum odznaczały się wysoką efektywnością i w istotny sposób wspierały realizację naszych celów biznesowych.

Bardzo istotne znaczenie miało dla nas doświadczenie i umiejętności Practum w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi i prowadzeniu komunikacji kryzysowej. Bez wątpienia atutami Practum jest również wysoka jakość przygotowywanych materiałów i efektywność w bieżących działaniach, a także sprawność organizacyjna podczas wydarzeń specjalnych, jak obchody jubileuszu 100-lecia naszego klubu.

Dzięki spójnemu procesowi planowania działań PR zaproponowanemu przez Practum i wdrożonym procedurom mogliśmy uporządkować komunikację w klubie. Prowadzone szkolenia medialne i solidne przygotowania osób reprezentujących spółkę do wystąpień publicznych i medialnych, proponowane rozwiązania oraz nadzór nad prowadzoną przez zarząd komunikacją pozwoliły na budowanie profesjonalnego wizerunku klubu przez pryzmat osób nim zarządzających.

Podczas całej naszej współpracy Konsultanci Practum wykazywali się inicjatywą i skutecznością w zakresie realizowanych działań, a jakość oferowanych usług była na najwyższym poziomie.Marcin Animucki

Prezes Zarządu

RTS Widzew Łódź SA

(obecnie wiceprezes zarządu Ekstraklasa SA)

agencja PR